Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan,İ.,Ediz,B., Kan,İ. (2004).Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3), 151-157.

Sorumlu Yazar: 
İlker Ercan
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini belirlemek için Pearson ilişki katsayısı, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Tukey toplanabilirlik testi yapıldı ve F=215.57, sd1=1, sd2=9395, p<0.0001 olarak hesaplandı.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa, teta ve omega güvenirlik katsayılarıyla incelenmesiyle α=0.9682, θ=0.9709, Ω=0.9841 sonuçlarına ulaşılmıştır.

43 madde,9 alt boyut

Poliklinik (Ayaktan Muayene ve Tedavi) Hizmetlerinin Değerlendirmesi (8 m): Zamanında muayene başlıyor.

Klinik (Yatarak Tedavi) Hizmetlerinin Değerlendirmesi (8 m): Hasta ziyaret saatleri uygundur ve süresi yeterlidir.

Diğer Sağlık ve Bürokratik İşlemlerin Değerlendirilmesi (7 m): Laboratuar (kan, idrar tahlili vb.) hizmetlerinde belirtilen zamanda sonuç verilmektedir.

Personel Değerlendirmesi (4 m): Hasta bakıcı ve hizmetli hasta ve/veya yakınlarına karşı ilgili, hoşgörülü ve saygılı davranmaktadır.

Hasta Hakları ile İlgili Değerlendirme (5 m): Gizliliğe, mahremiyete ve uygun bir ortamda sağlık hizmetini almama imkan tanındığını düşünüyorum.

Hastanenin Fiziksel Değerlendirmesi (4 m): Hastanede güvenliğe (hırsızlık, saldırı vb. olaylara karşı önleme) önem veriliyor.

Kafeterya Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (4 m): Fiyatlar uygundur.

Genel Değerlendirme (3 m): Yatarak tedavi için burayı bir başkasına
tavsiye ederim.

Derecelendirme: 
5’li likert (0=Hiç Katılmıyorum – 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: