İthalata İlişkin Tutumları Ölçmek Amacıyla Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hovardaoğlu, S.(1986).İthalata İlişkin Tutumları Ölçmek Amacıyla Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 89-98.

Sorumlu Yazar: 
Selim Hovardaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: