Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2021). Sağlık OkuryazarIığı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(1), 25-33. doi: 10.17049/ataunihem.662054

Sorumlu Yazar: 
Nihal Türkoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: