Matematik Öğretmenlerinin TPACK Kullanımını Belirlemek İçin Geliştirilen Gözlem Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kirikçilar, R. G., & Yildiz, A. (2018). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) craft: Utilization of the TPACK when designing the geogebra activities. Acta Didactica Napocensia, 11(1), 101-116.

Sorumlu Yazar: 
Rabia Gül Kırıkçılar, Avni Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: