Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mahiroğlu, A., Somuncuoğlu, Ö. D., ( 2007 ) Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi, Milli Eğitim, 36 (176), 180-187

Sorumlu Yazar: 
Demet Somuncuoğlu Özerbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Maddelerine yer verilmemiş

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiç Katılmam, 5= Çok Katılıyorum)
İletişim: