Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öncel, S., & Sümen, A. (2018). Adaptation of the Scale for Health Promoting Schools to Turkish society: A validity and reliability study. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 38(1), 46-56. doi: 10.5336/medsci.2017-58132

Sorumlu Yazar: 
Adem SÜMEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: