Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadeniz, A. ve Aydın, D. (2016, Haziran). Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 69-93.

Sorumlu Yazar: 
Abdulkerim Karadeniz
Geçerlik: 

Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeğinin geçerlilik analizleri çerçevesinde yapı geçerliliği, madde-toplam korelasyonları ve madde ayırt edicilikleri incelenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları ile kararlılık testleri yapılmıştır.İç tutarlılık düzeyinin belirlenmesinde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, iki eş yarı arasındaki korelasyon değeri, Sperman-Brown formülü ve Guttmann split-half güvenirlik formülü hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: