Sağlık Hizmeti Sunumu Öz-Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üner, S. (2007). Sağlık Hizmeti Sunumu Öz-Değerlendirme Ölçeğinin Yapısı ve Güvenirliği. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(6), 816-822.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: