Roma III Kriterleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akaslan, A. (2011). Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar tanısında kullanılan Roma III Kriterlerinin Türkçeye uyarlanması ve geçerlik güvenilirliği (Uzmanlık tezi). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Aybüke Akaslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: