Revize Edilmiş Amaç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavaş, H., & Oğuz-Duran N., (2019, June 18-19). Turkish Version of the Revised Sense of Purpose Scale -2 (SOPS-2): A preliminary study for validity and reliability [Paper presentation]. 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, Istanbul, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Halil Yavaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: