Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., & Deveci, M. (2017, Aralık). Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. 1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul, Türkiye. ss.197-198. DOI: 10.13140/RG.2.2.24940.87688

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: