Revize Edilmiş Bakıma Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özgül, E., & Akpınar Söylemez, B. (2021). Psychometric Properties of The Turkish Version of The Revised Scale For Caregiving Self-Efficacy. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 24(2). 276-286. doi: 10.31086/tjgeri.2021.224

Sorumlu Yazar: 
Ecem ÖZGÜL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: