Revize Edilmiş Okul İklimi Öğretmen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, F., Demir, S.(2016). Revize Edilmiş Okul İklimi Öğretmen Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.International Journal of Assessment Tools in Education,3(1), 84-99.

Sorumlu Yazar: 
Ferat Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: