Revize Edilmiş Siber Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topcu, Ç., & Erdur-Baker, Ö. (2010). The revised cyber bullying inventory (RCBI): Validity and reliability studies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 660-664. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.161

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Topcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: