Revize Edilmiş Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, F., Balal, M., Demir, T., Alparslan, N. ve Sarıca, Y. (2016). Revize Edilmiş Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası’nın Türkçe’ye uyarlanması ve güvenirlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. Advance online publication. doi: 10.5152/npa.2016.11334

Sorumlu Yazar: 
Filiz Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (4=en iyi durum, 0=en kötü durum)
İletişim: 
PDF: