Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oruç, E. (2018). Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(14), 141-151.

Sorumlu Yazar: 
Emre Oruç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Çalıştığım işyerinde yöneticilerle yapılan toplantılarda kendi uzmanlık alanımla ilgili konuşurken kendime güvenirim.
2. Çalıştığım işyerinin stratejilerinin belirlenmesi sürecine katkı sağlamada kendime güvenirim.
3. İş arkadaşlarıma bir konu hakkında bilgi verirken kendime güvenirim.
4. İşyerinde bir problemle karşılaştığımda üstesinden gelmek için birçok yol bulabilirim.
5. Şu anda kendimi işte oldukça başarılı görüyorum.
6. Çalıştığım işte hedeflerime ulaşmada birçok yol bulabilirim.
7. Son zamanlarda kendim için belirlediğim iş hedeflerine ulaşıyorum.
8. İşyerinde mecbur kaldığım durumlarda kendi kendime yetebilirim.
9. İşyerinde karşılaştığım stresli durumların üstünde durmam.
10. Daha önce birçok zorlukla karşılaştığım için işyerindeki zorlukların üstesinden gelebilirim.
11. Yaptığım işle ilgili şeylerin hep iyi tarafından bakmaya çalışırım.
12. Yaptığım işle alakalı gelecekte karşılaşacağım durumlarla ilgili iyimser düşünürüm.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 5= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: