Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç, M., Akçakanat, T. ve Uzunbacak, H. H. (2019). Kültürlerarası psikolojik sermaye ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. EKEV Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayısı, 263-282. doi: 10.17753/Ekev1073

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Dinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: