Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cem-Ersoy, N., Hünler, O.S.,ve Namer, Y.(2017).KadIna Psikolojik Eziyet Envanteri kIsa formu Türkçe uyarlaması. Klinik Psikiyatri, 20, 276-286.

Sorumlu Yazar: 
Nevra Cem Ersoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: