Psikolojik Acı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirkol, M. E., Güleç, H., Çakmak, S., Namlı, Z., Güleç, M., Güçlü, N., ve Tamam, L. (2018). Psikolojik Acı Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 14-20. doi: 10.5455/apd.292935

Sorumlu Yazar: 
Lut Tamam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: