Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Açıkgöz, E. (2020). Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Eda AÇIKGÖZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin son şekli toplum entegrasyon düzeyi ile ilgili 34 maddedir.

Derecelendirme: 
0” bilmiyorum, “1” kesinlikle katılmıyorum, “2” katılıyorum, “3” katılmıyorum, “4” kesinlikle katılmıyorum anlamına gelmektedir.
İletişim: