Program Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalkan, E. ve Akman, B. (2010). The Turkish adaptation of the program administration scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2060–2063. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.281

Sorumlu Yazar: 
Elif Kalkan
Geçerlik: 

Sonuçlar, PAS’ın, hastalığın değerlendirilmesi için yeterince güvenilir ve geçerli bir önlem olduğuna dair kanıt sağlar.

Güvenirlik: 

İç
güvenilirlik Cronbach’ın alfa kullanılarak değerlendirildi. Araştırmanın güvenilirlik analizi için Ankara’da 30 anaokulu
rastgele seçildi. Türkçe formu seçilen 30 anaokulunda ve Cronbach’ın Alfa’sında
ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek için katsayı hesaplanmıştır.

lk 23 madde bir bütün olarak programla ve son 2 madde ile ilgilidir (Madde no. 24 Öğretmen ve Madde no.
25 Öğretmen Yardımcısı / Stajyer) programın personel özelliklerine bağlı olarak operasyonel öğelerdir.
Toplam 25 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
1=yetersiz, 7=mükemmel
İletişim: