Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26.

Sorumlu Yazar: 
Tülin Gençöz
Geçerlik: 

Türkçeuygulaması daha önce Dürü tarafındsan çalışılan bu ölçeğin tek pozitif duygu maddesi haricinde tüm maddeleri beklenen faktörler altında örgütlenmiş ve kabul edilebilir iç tutarlılık düzeyine ulaşmıştır. Bu çalışmada ise beklenen faktör altında ağırlıklı yükleme almayan maddenin çevirisinde değişikliğe gidilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı pozitif ve negatif duygu için sırasıyla .83 ve .86’dır.

2 alt boyut ve 20 madde
Pozitif Duygu Durum Boyutu (10 m): İlgili
Negatif Duygu Durum Boyutu (10 m): Mutsuz

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok az veya hiç – 5= çok fazla)
İletişim: