Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çankır, B. (2016). Çalışanlarda pozitif ses çıkartma nasıl oluşur? Örgütsel güven, psikolojik sözleşme ihlali, lider-üye etkileşimi ile pozitif ses çıkartma davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Bilal Çankır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: