Negatif Tamsayılara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Memiş, Y. (2012). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik negatif tamsayılara ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi ve lojistik regresyonla analizi (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 

Ölçeğin hazırlanma aşamasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmiş olup, ölçek hazırlandıktan sonra güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Güvenirlilik çalışması için Cronbach’s Alpha güvenirlilik katsayısı, yapı geçerliliğini de ortaya koyabilmek amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan faktör analizi yöntemi ile lojistik regresyon yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.

Güvenirlik: 

Bu tez çalışmasında da sağladığı avantajlardan dolayı likert tipi ölçek hazırlanmasına karar verilmiştir. Ölçeğin hazırlanma aşamasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmiş olup, ölçek hazırlandıktan sonra güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Güvenirlilik çalışması için Cronbach’s Alpha güvenirlilik katsayısı, yapı geçerliliğini de ortaya koyabilmek amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan faktör analizi yöntemi ile lojistik regresyon yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.

28 madde ve tek faktör

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)