Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akın, U., Turan, M. E., Kaya, Ç. ve Altundağ, Y. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 78-81. dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.158

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Yapı geçerliği. Ölçeğin yapı geçerliliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde yedi boyutlu modelin uyum indeksi değerleri: x²= 1490.20, sd= 637, RMSEA= .068, NFI= .71, CFI= .81, IFI= .82, RFI= .68, GFI= .79, ve SRMR= .081 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık. Ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları neşe, huzur, gurur, sevgi, duyarlılık, mizah ve hayranlık alt ölçekleri için sırasıyla .78, .82, .72, .63, .83, .49 ve .65 olarak bulunmuştur.
Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu. Ölçekteki maddelerin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonları .18 to .74 arasında değişmektedir.

Kendimi çoğunlukla çok keyifli hissederim.
Genellikle yaşantımdan memnunum.
Huzur içinde yaşıyorum.
İhtiyaç sahibi ya da incinmiş birisini gördüğümde ona hemen yardımcı olmak isterim.
Çevremdeki güzellikleri görürüm.

 Neşe (6 Madde)
 Huzur (5 Madde)
 Gurur (5 Madde)
 Sevgi (6 Madde)
 Duyarlılık (5 Madde)
 Mizah (5 Madde)
 Hayranlık (6 Madde)

Derecelendirme: 
7’li Likert derecelendirme (“1” Kesinlikle katılmıyorum, “7” Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: