Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Derya-Taşçı, K. (2005). Postpartum kendini değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Lederman ve Weingarten
Geçerlik: 

Kapsam yani içerik geçerliliği için uzman görüşü alınıp Kendall İyi Oluşum Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için Pearson momentler çarpımı koralasyon analizi,Cronbach alfa analizi ve bağımlı gruplarda T testi yapılmıştır.

Toplam 82 maddesi bulunmaktadır. Ölçekte 39 adet ters madde bulunmaktadır. Numaraları şunlardır:1,2,4,6,9,10,14,15,16,22,29,30,32,33,36,38,40,41,42,43,44,46,47,49,51,53,54,59,61,62,67,69,71,73,77,78,79,81,82.

Derecelendirme: 
4=çok fazla tanımlıyor 3=kısmen tanımlıyor 2=biraz tanımlıyor 1=hiç tanımlıyor