Carol Postpartum Cinsel Fonksiyon ve Disparoni Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evcili, F. (2019). Carol Postpartum Cinsel Fonksiyon ve Disparoni Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(1), 49-57.

Sorumlu Yazar: 
Funda Evcili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: