Planlı Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Iyigun, E., Tastan, S., Ayhan, H., Kose, G., & Acikel, C. (2016). Validity and reliability analysis of the Planned Behavior Theory scale related to the testicular self-examination in a Turkish context. Postgraduate Medicine, 128(5), 496-501. https://doi.org/10.1080/00325481.2016.1182872

Sorumlu Yazar: 
Emine İyigün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: