Postpartum Depresyon Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaçam, Z., & Kitiş, Y. (2008). The Postpartum Depression Screening Scale: Its reliability and validity for the Turkish population. Turkish Journal of Psychiatry, 19(2).

Sorumlu Yazar: 
Zekiye Karaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: