Performans Uygulamalarına İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öz, T. (2020). Performans değerleme uygulamaları ve çalışma koşullarının kabin görevlileri emniyetli davranışı üzerindeki etkileri (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Tuncel Öz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: