Performans Değerlendirme Objektif Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, A. (2019). Okul müdürlerinin performans değerlendirmelerine ilişkin öğretmen algıları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: