Performans Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, A., Sertbaş, K., ve Sivrikaya, K. (2020). Performans Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) Türkçeye uyarlama çalışması. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 6(1), 428-437.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

24 Madde ve 3 Alt Boyuttan Oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert, 1=Kesinlikle Katılmıyorum -5=Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: