Diş Hekimliği Uygulamalarına İlişkin Bilişler Ölçeği (DBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alçalar, N., Köseoğlu, B.G. ve Bahadır, G. (2013). Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Bilişler Ölçeği- DBÖ: Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21(3), 293-298.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Alçalar
Geçerlik: 

DBÖ’nün iç tutarlılığına bakıldı.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı DBÖ-F için 0,98 ve DBÖ-B için 0,88 olarak bulundu. Cronbach alpha güvenirlik katsayısına bakıldığında bu ölçeğin iç tutarlılık açısından kabul edilebilir bir düzeyde bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: