Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Olmaya Hizmet Etme Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulubey, Ö., Aydin, H. & Toraman, Ç. (2017). Determining to Which Degree Pedagogical Teacher Training Serves the Teaching Profession A Scale Development Study. Transylvanian Review, 36(1), 55-73.

Sorumlu Yazar: 
Özgür Ulubey
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: