Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği (Bağlamsal)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (3), 898-921.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Bilici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: