Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şirin, E. F. ve Sevilmiş, A. (2020). Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve genç sporcuların algılarına göre antrenörlerin pedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, 31(3), 106-120. https://doi.org/10.17644/sbd.670510

Sorumlu Yazar: 
Ali SEVİLMİŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: