Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uğur, Ö. (2006). Onkoloji hastasına evde bakım verenlerin bakım yükünün incelenmesi. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: