Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kızıldağ, S. ve Duran, A. (2017). Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği’nin Türkiye’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1696-1713.

Sorumlu Yazar: 
Seval Kizildag
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: