Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürsoy, U. O., & Gizir, C. A. (2017). Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 557-575.

Sorumlu Yazar: 
Onur Gürsoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: