Öznel Kariyer Başarısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Budak, G., & Gürbüz, S. (2017). Öznel kariyer başarısı: Bir ölçek uyarlama çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 4(2), 87-99

Sorumlu Yazar: 
Gülhan Budak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: