Dil Başarısı Nedensel Yükleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çağatay, S. (2018). Başarı yüklemesi eğitiminin dil öğrenenlerin yükleme algıları, gelecek benlikleri ve motive çaba ve davranışları üzerine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Çağatay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: