Öğrenci Velilerini Okula Çekme Başarısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğrenci velilerini okula çekme başarısı hakkında ilköğretim okulu öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin görüşleri(Denizli ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: