Özgül İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dinç, M. (2017). Lise öğrencilerinde özgül internet bağımlılığının bağlanma stilleri ve mizaç özellikleri açısından incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Dinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Özgül İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Cronbach Alfa değeri 0.93 olarak bulunmuştur.

7 madde
Çevremdekilerin yanlış olarak nitelendirdikleri web sitelerine girerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= bana hiç uygun değil – 5= bana çok uygun)
İletişim: