DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztekin, S., Aydın, O., Aydemir, Ö., Balıkçı, K., Çökmüş, F. P., Sarıkavak, T., … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Özgül Fobi Siddet Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 31-37. doi: 10.5455/apd.240709

Sorumlu Yazar: 
Siğnem ÖZTEKİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: