Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu(BAPİNT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Karadag, F., Satgan, D. ve Koç, C.(2015).Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu’nun (BAPİNT) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirliği. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28, 337-343.DOI: 10.5350/DAJPN2015280405

Sorumlu Yazar: 
Ceren Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: