Özel Yetenekliler Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalem, M. ve Şenrürk, Ş. (2019). Özel yetenekliler farkındalık eğitimine yönelik başarı testi geliştirme. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 160-175.

Sorumlu Yazar: 
Şener ŞENTÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: