Özel/Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencileri İçin Sosyal Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, Z., ve Tagay, Ö. (2020). Özel/Üstün Yetenekli Ortaokula Devam Eden Ön Ergenler için Sosyal Beceri Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-27.
doi:10.9779/pauefd.746428.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Karataş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: