Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, E. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili değer algıları ve bu değerlerin eğitim fakültelerinde kazandırılmasına ilişkin görüşleri (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Sorumlu Yazar: 
Engin Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: