Özbakım Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağlı, F. ve Ecevit-Alpar, Ş. (2017). Bir ölçek geliştirme çalışması: Kemoterapi uygulanan hastalarda özbakım yetersizliği kuramına gore Özbakım Davranışları Ölçeği. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, 10, 168-181. doi: 10.26559/mersinsbd.315331

Sorumlu Yazar: 
Funda Karadağlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: