Okul Öncesi Dönem Çocukları (36–72 ay) İçin Özbakım Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dinçer, Ç., Demiriz, S., & Ergül, A. (2017). Okul öncesi dönem çocukları (36–72 ay) için Özbakım Becerileri Ölçeği-Öğretmen Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 59-78.

Sorumlu Yazar: 
Çağlayan Dinçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: